Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp  RegisterRegister  LoginLogin
Select language   
Ecrivez vos commentaires ici!!!
Subject Topic: Papa Doc Kanpe Rèd Foto ACHIVE MET BAKOUL
 MOUN French, Portuguese, Spanish, Creole FORUM : Ecrivez vos commentaires ici!!! Post ReplyPost New Topic
 Page of 4 Next >>
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Bakoulou
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 July 23
Location: Haiti
Posts: 1865
Posted: 2006 Oct 03 at 10:15pm Quote Bakoulou


 __________________
Bakoulou di a ki vivra verra, ki verra chira, ki chira moura e ki moura kakara.
Back to Top View Bakoulou's Profile Search for other posts by Bakoulou
 
fitopopo2
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 Aug 10
Location: United States
Posts: 411
Posted: 2006 Oct 03 at 11:41pm Quote fitopopo2

Bakoulou ou fè mwen gen cher de poul nou bezwen on lot François Duvalye pli pwogresis avrk on kanson asyé pou dirigé vagabon  yo an Ayiti, Met Bakoulou mèsi pou serum silaa ke ou ban nou ou fè tout gad mwen monte'm.

__________________
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
Back to Top View fitopopo2's Profile Search for other posts by fitopopo2
 
DONBABA
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 20
Location: Cuba
Posts: 315
Posted: 2006 Oct 03 at 11:47pm Quote DONBABA

Fito popo2 se domaj ke on neg tankou François Duvalyé ou pap jwen sa chak jou, se chak 100 Lané on bagay konsa ka repwodui, se menm jan ak Ti Moris se chak 50 Lané ke on manman ka kreyé on lot  Ti Moris kom on peyio pa konn mouiri pwan pasyans on jou nap rankontre on gason kansin ki pou edé nou soti nan katchouboumbé ke nou tombé jounen jodia.
Back to Top View DONBABA's Profile Search for other posts by DONBABA
 
Bakoulou
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 July 23
Location: Haiti
Posts: 1865
Posted: 2006 Oct 04 at 1:03am Quote Bakoulou

mezanmi on neg serye tankou Fombrun ki se yon mounis piblyé FOto sila yo mwen kontan anpil li bay moun.com kredi a men sé trè byen cepandan Met Bakoulou ta dwé jwen on ti kredi tou paske se foto archiv mwen de tout fason mwen  pa fini felisité'w Net Bakoulouman ou komet on enpèr mwen wè ke ou palé de trois générations AVEC UN PASSE MORBIDE,,,, bann on ti explkasyon.?


 PHOTOS TROUVÉES SUR


WWW.MOUN.COM


L’OBSESSION DE TROIS GÉNÉRATIONS AVEC UN PASSÉ MORBIDE…Cette photo mémorable du fameux vice-président Républicain, Nelson Rockefeller, pour lequel Carl avait voté antérieurement pour être le Gouverneur de l’état de New York. Adieu, Nelson


Nelson Rokfeller se té bon zanmi defun Gran mwen tou. .


MESI CARL FOMBRUN__________________
Bakoulou di a ki vivra verra, ki verra chira, ki chira moura e ki moura kakara.
Back to Top View Bakoulou's Profile Search for other posts by Bakoulou
 
Sans-Souci
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Canada
Posts: 3478
Posted: 2006 Oct 04 at 2:37am Quote Sans-Souci


L’OBSESSION DE TROIS GÉNÉRATIONS AVEC UN PASSÉ MORBIDE…

MAIS DIGNE...

S+SBack to Top View Sans-Souci's Profile Search for other posts by Sans-Souci
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 11:24am Quote Klorox

Sitwayen fonbrin sa a menm !


Kisa pou nou fe avek li ? Sepa nou li ye nou paka jete'l . Podyab ! Li pran lan kouran lavalass la tou . A la peyi pagin chanss se Aity ! Toutt kote li passe lap pran baff lan min pitit li yo .


Fonbrin se ansyen manm lopozisyon ki sabote gouvenman divalye a depi li te monte sou pouvwa lan fe vye debakman fe alyanss ak toutt kalite apatrid sabote imaj peyi a epi banou lavalass tett kale paske yo te konpran ke yo ta pral pran revanche . Le yo gade sete kouri pou la pli tonbe lan rivye . Mwin kwe se yon rass dinozo ke istoryen kap vinn apre nou yo ap rele yon rass de ti tyoul mobid apatrid ki pat janmm panse peyi .


Fonbrin klass w a patbon vre ! Li iresponsab li apatrid . Li te toujou sanble ke li ta pi rinmin touye divalye ke ede peyi a avanse . Min li tegin problem pa li tou . Patripoch ke li te fe konfyanss yo tap manipile li jistan divalye mett yon fin lan sa le li deklare ke se li sel ki chef boko anba perystil kounye a .


Poukisa w konpran ke kap aysyen ki soti lan mwayen-Oryan nou yo ak pitit yo ( nou di yo pat Aysien min divalye te fe nou konprann ke nou tap voye jilbrett nou pa konprann problem yo paske li marye pitit li kote nou konpran lenmi an te ye a ) te pran van sou Divalye ? Se paske divalye ki tap pale afe koulerr la te konyn ke sepat lan afe koulerr po moun klerr ke  problem nou te ye vreman ! Afe koulerr la se akseswar di krim ke li ye pou tout vole nou yoke po li nwa vett po gri po kotmakett min toujou po apatrid san konsyanss ...


Gade gera latoti ak Aristid ! Eske se passe yo tro nwa ki fe yo salop konsa a ? Kisa w we yo fe pou peyi a kom neg ki swadizan nwarr putit Dessalunn pitit Lafruk !


Mesye li le pou nou rekonett ke nou tizonyn neg la nou minin neg la nou rann la vili mizerab epi nou akize li deske li reaji pou proteje tett li . Moral patriott panou an kote li soti ? Eskandal nou fe ak divalye nou pa fe li ak ti kochon kipa janm benyen ke yo rele Aristig la ki fe pi mal ki pafe anyen min ki montre nou ke toutt lopozisyon an se patripoche restavek apatrid ke nou ye...


Ayisyen ginle pagin nin lan figi li . Sannble se fo nin de rechanj ke yo ginyen kom si toutt se mizisyen palais ki pa menm kon jwe instriman ki lan min yo a .


Fonbrin w ginle konprann toutt moun sott toujou eke tout intelektyel lakay ak lan diaspora se yon kolonn ti sousssou tyoul sanzave opotiniss kominiss goshiss sosyaliss nwariss dap - piyanmp - se -tou -pa'm -pou'm- vole -touye-piye ke w mare boyo w avek yo a . Toutt analiz w yo krochi . W toujou byen komanse epi tone kraze'm w tonbe lan yon pakett fomil malpropte kap bay nwariss rezon lan sa yo te fe ye ak sa ke yo ap fe jodya . Kisa jenerasyon Divalye a te fe ki te mobid konsa a ke nou pa we jodya ak nouvell jenerasyon soverr nou yo?


Omwin kou youn lan mouniss yo di a tegin yon "diyite " ki te rete lan peyi a toujou malgre konplo anbago debakman ti revolisyone tett chatt ki te rann la vi moun pi red lan peyi a . Anpil moun mouri akoz de yo paske foli yo se te jete divalye . Min kote obsessyon morbid wap pale a te ye .


Sou Divalye moun teka mache lan la ri menm si Divalye te oblije te pran lokal Sek Bellvue a pou li te mete milisyen provinss li yo le yo vini pou fete 22 May- 22 septanm avek le lider de la nasyon . Mwin sonje ti Fonbrin tekon al layite kow li an Aity sou Jean-Claude ki tap eseye refe imaj peyi a e ki patt konpran ke li te pran lan mera lan afe merikin ap bali ed la antan ke lap fe ti dife boule ak la goche .


Mezanmi Fonbrin yon tijan konfi wi lan laj avanse ke li ye la a kounye a . Fok nou ka padone li paske nou pa lan afe rankinn ki paka fini a . Mwin konyn ke li di anpil wi le yon neg konstate ke machinn listwa ap fe boulinn depasse li a toutt vitess kite li deye lan pousye plinyado a . Pe Fonbrin di li pa konplekse min li chaje ak konplex lan deye li ki toujou fe ke analiz li yo pa finn onett nett . Passe mobid la sapa divalye ki invante li . Li vinn jwin li e li sevi avek li pou li tesa eseye mete loz lan dezod . Min toutt kanabwa nou yo pat vle sa .


Ke ti fonbrin fe yon chita sou yon ti chez ba lakay yo epi sispann move abitid kinbe ti liv listwa sosyete aysyenn nou yo tet anba pou'l li . " Nwariss" ap koule e afe " mwin se milatt la" te deja koule depi sou Divalye . Petet li ta bon ke li fe yon tounyn sou ban lekol ozetazini anko pou li apran analize swiv rezonman ke li komanse yo jiska konklizyon lojik yo .


Afe ap fe analiz epi rete lan mitan chimin an pou pa fe moun move a sepa travay moun serye .Wi toutt analiz kap fett gin yon ti pati pri menm inkonsyan lakay moun kap fe li a min Pe Fonbrin li menm se yon bassin pati pri ke li kreye ke li konstwi lan imajinasyon li pou li binyen toutouni ak souveni ke li konpran ki realite toujou .


Reveye non ti fonbrin ! W kapab ! Generasyon mobid la te fe yon travay ki te bezwin fett depi lontan lan peyi a ! Kounye a sepou nou pran saki te bon la dan ni ( mwin konyn propagann nou se di ke anyen li fe pat bon ) epi jete fatra ki te vini avek li a .Sesa yo rele analiz pou ede peyi .Sesa yon patriott sipoze fe menm si li rive lan laj ti granmoun ke bondye bali a .


Bondye gin yon rezon wi si w we li fe w grass pou viv lontan menmsi li baou kwa paou pote pou'l sa teste w . W pa mouton ke yap minin labatwa kap rele beee ...bee menmsi tantasyon an fo lakay w . W gin tanperaman pou fe sa . Pa fe li rontt anko .

Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 12:01pm Quote Klorox

Pesonn paka di ke le misye divalye te la chime san zave de la rass te kon ap mache sou moun fe ekzaksyon jan yo vle paske yo nwa yo pov yo grangou.


Divalye sete sel blan sel nwa lan peyi a .W nwa le li di w nwa . W blan le li di w blan .W aysyen le li di w se ayisyen . Depi w pa asepte sa w se kamokin . La plipa di tan li te gin rezon ak tout magouye ki tap cheche vole piye a sou do li a . Nou telman ipokritt karessan apatrid opotiniss ke depi li kinbe detwa trett lan mitan li epi li fizye yo nou rele li kriminel ...Nou anraje vre ! Pagin okenn kokin apatrid opotiniss tisoussou goshiss vole  propagandiss chime kap di'm divalye pabon epi li paka montre'm kijan li pabon an le yo fe chwa payo epi yo rive sou pouvwa ! Afe krache pou li tounyn tonbe sou figi mwin an mwin pa la dann .

Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 12:03pm Quote Klorox

Sa Antoine Kouri ap fe la a ? Mwin te kwe neg po "klerr" pa la dann ? Kidonk sepa problem lan sa . 


Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 12:11pm Quote Klorox

Sa'm we la a ? Apa popilasyon moun po klerr yo te komanse ogmante ak gouvenman Jean-Claude la ! 


Yo pa janm aprann anyen jenerasyon tett kokolo je-swi-nwa -je-swi- milatt sayo !


Problem nan ginle sepat afe koulerr !


Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 12:16pm Quote Klorox

Messi Mett Bakoulou pou foto sa a ki montre'm ke Prezidan divalye te toujou mete ti vess paball li le li kanpe an piblik kote magouye ap cheche okazyon pou touye li .Gade jan lestomak neg la bonbe ! Sa se bon Wanga !Ginle sesak fe neg yo fache konsa a .Yo pat jwin piyay menmjan ak lontan ...


Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
boblamour
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 June 19
Location: Canada
Posts: 171
Posted: 2006 Oct 04 at 12:19pm Quote boblamour

 


  BAKOULOU


 SÉ JWÉ WAP JWÉ OU SÉ TOUTT BON KÉ WAP PALÉ DE PAPA É BABY DOK LA A,


MON CHE MWEN PA KWE KÉ OU SÉRIÉ,MWEN KA KONPRANN KÉ OU SONJÉ SÉKURITÉ KI TÉ GAIN NAN PÉYI A SOU DUVALIER MIN SI OU PA MOUN PA YO,YO VINN PRAN OU GRO LAN NUITT.


MWEN GAIN BON JAN KOUSIN PAPA'M KI PASSÉ KON SA ALOS KÉ LI PA NAN ANYIN. LI MOURI PASÉ KÉ LI TÉ ZANMI YON MOUN KI PAT RINMIN PAPA DOK.


BAKOULOU,ESKÉ OU SÉRIÉ NAN SA OU DI LA YO.

Back to Top View boblamour's Profile Search for other posts by boblamour
 
Papito
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 June 25
Location: Haiti
Posts: 153
Posted: 2006 Oct 04 at 12:23pm Quote Papito

Mezanmi ki kalité Klorox sa papa, li wetiré ampil kras et vite nan têt T Fombrun se Konpliman pou konpayi ki envante Klorox sila a li blanchi ak yon precizyon , li wetiré tout tache se Bravo pou Klorox , se Wololoyyyyyy.

__________________
Le fait qu'une personne échoue ne signifie pas qu'elle est nulle. Cela signifie seulement qu'elle n'a pas encore atteint son objectif.
Back to Top View Papito's Profile Search for other posts by Papito
 
Bakoulou
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 July 23
Location: Haiti
Posts: 1865
Posted: 2006 Oct 04 at 12:36pm Quote Bakoulou

boblamour wrote:

 


  BAKOULOU


 SÉ JWÉ WAP JWÉ OU SÉ TOUTT BON KÉ WAP PALÉ DE PAPA É BABY DOK LA A,


MON CHE MWEN PA KWE KÉ OU SÉRIÉ,MWEN KA KONPRANN KÉ OU SONJÉ SÉKURITÉ KI TÉ GAIN NAN PÉYI A SOU DUVALIER MIN SI OU PA MOUN PA YO,YO VINN PRAN OU GRO LAN NUITT.


MWEN GAIN BON JAN KOUSIN PAPA'M KI PASSÉ KON SA ALOS KÉ LI PA NAN ANYIN. LI MOURI PASÉ KÉ LI TÉ ZANMI YON MOUN KI PAT RINMIN PAPA DOK.


BAKOULOU,ESKÉ OU SÉRIÉ NAN SA OU DI LA YO.


Gade Bob lamou mwen pa konpwan de kisa ke wap akizé mwen laa sé listwa ke map fè avek nou ,


 men si ou wè sou gouv Divalye yo té asasiné on vagabon se ou byien ke li te pwan poz kominis li pou bay pwoblem nan peyi a, ou byen Divalye te sispek ke te gen on viris chimerik ki te komanse boujonnen nan peyi a li te vlé detwi li pou ke jodya nou pat genyen generasyon chimè, kidnapè kadejakè, kap boulvèsé popilasyon an.


Sou Divalye si ou pat an afè ou pat gen dangé__________________
Bakoulou di a ki vivra verra, ki verra chira, ki chira moura e ki moura kakara.
Back to Top View Bakoulou's Profile Search for other posts by Bakoulou
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 1:00pm Quote Klorox

Mezanmi oooo! Francois Divalye ginle pat bon vre . Gade yon pakett milatt ak moun a po klerr lan gouvenman li an kap byen minin ! A la neg pabon ! W Pat janm te kon we dezod konsa anvan .Si zye'm bon toujou se on sel moun po klerr  mwin we la a . Mwin pap di poukisa li la pou yo padi se neg nwariss yo mwin bezwin anmede ...


Pou le peyi pou lezansett o


Machons zini machons zini..Mesye kile nap sispan fe'm ri lan konpran ke  nou se ponpye epi nap met dife pou nal touye a !

Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 1:07pm Quote Klorox

Mett Bakoulou ekri :


 Sou Divalye


 si ou pat an afè


 ou pat gen dangé


Se vre wi . Gade jounyn jodya mwin tande ke nou se 8 millyon et demi .


Kijan pou yon assassyn fe touye tout moun sayo epi nou miltiplye tankou foumi .Misye ginle patap fe yon bon travay ouswa depi w touye yon kominiss ak yon intelektyoul fok w miltiplye vi neg sa pa mill paske vi pali gin pliss vale passe vi ress popilasyon an .


Kile m'ap sispan ri mezanmi !

Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Phillip
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Haiti
Posts: 1015
Posted: 2006 Oct 04 at 4:22pm Quote Phillip

Koté foto pitit Papa Doc yo? A ki sa médam misié yo sanblé: Marie-Denise, Nicole, Simone? Koté foto bofis misié ya, Max Dominique?

Ki koté mwen té ka wè foto ékzékision 19 ofisié yo nan Fo Dimanch ak foto ékzékision Wadestrandt nan do simitiè ya?

Li ta bon si yon moun té ka ékri légende foto yo, pou nou ta ka mété yon non sou figi nap gadé laa yo.
Back to Top View Phillip's Profile Search for other posts by Phillip
 
haitienhonet1
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Haiti
Posts: 18090
Posted: 2006 Oct 04 at 4:53pm Quote haitienhonet1

Philip..ak Lot...


    Pou ekidasyon pep la..li ta bon pou mete kek foto sou 60 mil viktim de regim tiranozor du duo pere en fils papa-babydoc...


   Sa ta bon pou komemore memwa viktim rejim bout di sa...


    Fok to pibliye foto bouro yo tout tankou Les Ti boule, Luc Desir...Astrel Benjamen...et Co and Cie...


   Fok yo mete foto chamb torture yo tou...Foto fort Dimanche


   Fok yo piblye foto kek SD ki tap bay Duvalier move kout lang sou ti malere, pou Duvalier extermine oubyen force pati en exzil....Ampil nan yo se moun ki te fait etude avanse...exzil yo kreye yo vide de konesans nan peyi ya...jodi-a Haiti manke moun save , peyi ya gen yon kris total en ressous humaine valab..pired ti kraz ki samble rete yo Canada ap peche yo....nou antrave tout bord...


  Honet la ak rest pep la vle wer foto moun Kasal yo , foto fanmi Sansarik yo nan Jeremie kote meme timoun pitit asasinen nan yon logik pitit tig se tig...nan Album souveni tan modi tiranozor, predator les Ferozo-duvalier....Yon'n nan parmi  rejim ki netman inproduktif pou Haiti...


   Haiti dwe bliye 50 ans  ke duo Duvalier-lavalas et effect tankou les teknokrat-kodetayiste CNGISTE upgrape fraphist..entoure par les machoutes, les ataches, les chimeres. les rats...les kidnappers 


   Se ak sitron nan nen epi ak dlo nan je ler mwen wer foto Les Aristides, les Duvaliers, les autres echwes  ki trenen Haiti nan yon logik infernal kote tout moun ap naje pou soti...


   Sous Dessalines, ni Duvalier , ni Aristide tap perdi mo sitiyen yo paske yo echwe, konstitisyon sa depi ou echwe ou paka yon sitoyen...


   Sak pired men Aristide echwe kap fait propaganda pou prepare 2011...se tris...pendan lot ap travay pou poli legacy Papadoc..sa se yon lot tristesse mele ak laront...nan yon kontex lot ap di Hertha Trouillot ka tounen nan figi moun nan but pou prepare l'apres preval...pidebvan Toti ou X Y Z echwe pral tounen tou....se konsa peyi pap fait yon pa...nap sisikle pase echwe nou ak meme moun yo...dayer nou wer-l la....Preval/Alexis la ak tout ekip 1999-2000 yo...ki te akouche Titid versyon 3 ki pral bay pidevan listwa ke nou tout konnen yan, yon istwa degoutan ak le group 184, kore pa yon ban blofer ki rele tet yo teknokrat...ki aswa kapital politik yo sou kouver yon blof ki rele kontra sosial, ou sosiete sivil kidi tet yo ke yo pa nan politik pendan yo kontole tout koulwa leta nan tout pwen strategik.....lajistis se yo, finans se yo, komes se yo....la dwane se yo...sayo yo bay lot se sak pa mache tankou lafer sosyal...nan yon peyi afer sosyal se zouti patron kont amploye....nan yon peyi san bien-etre sosyal...kidonk afer sosyal bloke li disfonksyonel...Ki mele yo si yo bay lot minister ki bloke tankou lagrikilti ak ledikasyon nann yon peyi kontrebande envahi , epi analfabet ap vale teren...


   Se tris...se tris...se tris..se tris....se tristeman tris...


   Mwen ta kwer li ta bibon pou nou leve legacy Henry Christophe ki te yon bon lepzamp..kote Haiti te prospere...sou rejim liyan....


  Li ler li tan pou peyi sa ta bliye moun echwe tankou les Aristide, Les Duvalier...yon lot aire dwe soufle en haiti pou nou prepare l'apres Preval ak yon lot tandans ke pa echwe ki ka fait Haiti mache douvan....


Sete mo Honet la..


Haitienhonet1

Back to Top View haitienhonet1's Profile Search for other posts by haitienhonet1
 
boblamour
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 June 19
Location: Canada
Posts: 171
Posted: 2006 Oct 04 at 4:57pm Quote boblamour

 


 MET BAKOULOU


  PA FE'M SA MET BAKOU,AK YON PAPA DOC O POUVWA SÉ TÉ DIKTATU,KOMBIEN MOUN RÉVOLUTYON DUVALIÉRIS LAN TOUYÉ NAN JÉREMI NAN O CAP,MWEN NÉ NAN FIN PAPA DOK MIN GRANMOUN KON PALÉ'M DE SA DOK LA FE NAN PÉYI A.DOK LA PAT AKSEPTÉ MOUN TRO SAVÉ A KOTÉ LIPOU PA PRAN PLAS LI, SÉ VRÉ TÉ GAIN SÉKURITÉ EN HAITI,SÉ VRÉ LA VI PAT CHER KON SA,MWEN PA DI SAKAP PASÉ LA BON MIN PA FE APOLOGI POU PAPA DOK LA MINM. GAIN AMPIL DUVALIÉRIS KI ANRICHI TET YO O DETRIMAN PÉYI A NOU GAIN YON EXZAMP BYEN VIVAN KI SOTT ÉTEINN LA,SEMAINE PASSÉA NOU VLÉ PALÉ DE KANBRONNE KI TÉ GAIN LAJAN AMPIL AMPIL,FISTON DUVALIER PATI KITÉ POUVWA AK KOMBIEN MILION.


 BAKOULOU MON CHER AN NOU GADÉ POU PI DEVAN,PA GADÉ AN ARRIER DI TOU.


 MWEN PA GAIN RANKOEUR CONTRE OU POU SA MIN MET BAKOU ANTRE DUVALIER FE PÉYI A MAL AMPIL TOU.


 

Back to Top View boblamour's Profile Search for other posts by boblamour
 
Klorox
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 May 22
Location: Haiti
Posts: 147
Posted: 2006 Oct 04 at 5:30pm Quote Klorox

Phillip
Senior Member


Eske w vle di toutt pitit papa dok  yo paske w konyn ke an bon ayisyen dokterr ki te fe provinss misye eki te lan kache sete kok gaguerr ke li te ye ...jistan pou li te di piblikman "mande manman Simonne" le li tande ke yo tap ridikilize li kom gasson .Nou pran lan peyi sa a !


Mwin si ke gin yon mouniss kika jwin foto ti Simonne Nicole ki te anba min Max Dominik ki te yon kouri- la fami .Neg sa a divize tout yon fanmi kom kok a sapatong ki soti lan Nor.


Saka baou yon ide tou poukisa afe fizyad sa a se te yon afe de fami ki tap regle la a epi detwa lot moun tou passe la dan ni tankou majo Thomas ke yo te akize ap bay Kamokin viza epi li pat separe kob la ... Neg yo te vinn lan tropp tete lang ak anbassad merikin tou lan fe kob fe non dessan bay viza .


Lan neg sayo mwin te konyn Majo Toma paske li te zanmi papa'm e misye sanble ke li te ro bell gasson de bell tay . Mwin pakon sisepaske mwin te piti ki fe'm te we li konsa .Min papa'm te toujou panse misye sete yon neg onet ki serye ki bon .Se vre ke li te fe anpil moun pati ki te sou liss  nwa ...Sise te vre eke misye pat touche pou sa - dapre le Pe mwin - misye te yon hero min se pa hero konsa ke intelektyoul nou yo chwazi chante pwess yo ...paske li te militerr


Pawol kont mal taye sa a se lan bouch yon kolonel retrete ke mwin te tande li lan granmoun li paske lite manke al bwa chatt tou le yo te tire sou Jean-Claude lan paske li te yon bon Vizerr . Neg yo te fe klik epi yo tap goumin antt yo pou pozisyon e tout move kou te bon depi yo avanse . Anyen pa janm chanje .


Mari Denise toujou fatso dapre sa mwin tande .


Mwin pi kwe 19 ofisye yo sete lan simetye a ke yo te fizye yo a leksepsyon de Majo Thomas ke fanmi li te rakonte mwin kite mouri lan machinn ki tap transpote li a telman li te santi li imilye fe kolerr ke yo menote li tankou vole le yo tap transpote li kouche tankou yon pakett rad sall lan yonn vye machinn epi li touffe .


Min mwin pa sonje byen afe konbyen moun ki te fizye lan simetye a telman gin bagay ki di sou afe sa a ki pat gin anyen pou li we ak kamokin kwak yo te sispek ti klik ofisye sa a te deye bay kou deta .Min w konyn le neg ap travay pou "le parin " w paka fin kwe detay sayo tropp.

Back to Top View Klorox's Profile Search for other posts by Klorox
 
Sans-Souci
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Canada
Posts: 3478
Posted: 2006 Oct 04 at 6:06pm Quote Sans-Souci
Mezanmi, Gen yon ti Pwovèb Haitien ki diw:

Low pa jwenn Manman wa Tété Grann.


An atandan mwen menm mwen panko janm wè koté Sovèr nouan ap soti la menm ...

sé Divalié I et II ké mwen té konen..Banm zorey mwen ak ti krié kanabwa gochis ki tap komploté pou krazé péyi a depi avant 57...Menm Yon nom kité bwa dwatt Divalié, kité manjé lan men li tankou Barbot, té twouvé ap komploté, ak ambassade américain poul rantré nan palè poul fizié lider-la..Alos sé poul té trasé des examp..poul frappé les imaginations pou ké tout ti kanabwa..au son mèeme de son prénom..la tranblad..ak kakatwèer pran yo....


Pou Bay péyi a yon
Répo pandan 29 ans...


VIV DIVALIÉÉÉÉ!!!!


VIV DIVALIÉÉÉÉ!!!!

menm si chif HH annocé de 60000 morts la té vré li baw yon moyenne pou 29 ans pouvwa Divaliéris li baw yon Moyenne AKSÉPTAB de 2068 par année sou 8 MILLIONS KRÉTIEN VIVAN  SOIT 0.026% par an. Konbien Mortalité Infantile la yé en Haiti JODIA AN KONPARÉZON POU MÉTÉ CHIF SAYO AN PESPEKTIV ?

Taux de mortalité infantile (moins d’un an), 2004

74 SUR 1000


Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2004

117 SUR 1000


SOIT  7.4% ET 11.7% RESPECTIVMAN EN 2004, L'UN DES PLUS ÉLEVES AU MONDE

Nombre annuel naissances (milliers), 2004

253 000


MÉSIÉ BANM ZORÈEY MWEN TANDÉ...NAN ANNÉ 80 YO AK PWOGRAM MICHÈLE BENNETT DIVALIÉ  KI TAP DISTRIBIYÉ SÉRUM GRATIS POU TI BEBE PA MOURI DJARÉ DESHYDRATÉ TAUX A TÉ DESAN TRES BAS...ALOS TI KANABWA REVOLITIONÈE GOCHIS NOU YO SÉ PLI GWO KRIMINÈL KI PA JANM EXISTÉ NAN LISTWA DAYITI, APA KRIM POLITIK KE TOUT MOUN ÀKONEN YO, KRIM ÉKONOMIK, CHIMÉRIK AK KIDNAPING ETC..MWEN FOUT RAN YO RESPONSAB
LANMO au mwen 50% deTIMOUN SAYO KAP MOURI POU GRANMÈSI POUTÈT YON TI DJARÉE DE RIEN YO PA JWENN YON TI SÉRUM...SA FÈ ANT 18 722 AK 27601 TI MOUN KAP MOURI CHAK ANNÉE
MOITIÉ AU MOINS TÉ KA SOVÉ...YO FOUT RÉSPONSAB
(Dr. Jopi S.V.P sim manti dim manti)


VIV DIVALIÉÉÉÉ!!!!
99 fwa 9 fwa...SIM TA FÈ YON COST-BENEFIT ANALYSIS MENM...SÉ RÈEL KAY MAKORÈEL..NOU TOUT KAP TÉLÉ LA-A, HH EN PREMIÈ KOM TI-BÉBÉ NAN KOUCH KAP DÉLALA, TAP RÉLÉ AVÈM ...VIV....DIVALIÉ...AVIE!!!!

menm si chif HH annocé de 60000 morts (SA KE MWEN DOUTÉ, ALÉ NAN SIT FORT DIMANCHE LA MWEN PA KWÈE SE CHIF SA KE YO BAY KI RECONNU-COMTABILISÉ) ..E ALORS ANPIL LADAN YO SÉ JAN-CHACHÉ JAN TWOUVÉ YO TÉYÉ....DAYÈER NOU GEN PRÈEV LA SÉ MENM PÈEP LA NOU GENYEN JODIA COMPOSITIONL PA CHANGÉ..NI MANTALITÉL...

HH, ATTENTION, Christophe pat lan KK ak ti-kanabwa non plis Tou!!!

Si sé vré gen anpil intéléktièel kité oblijé krazé rak, paské réjim lan pat sipporté ti-sibversif...kap chofé difé....la plipa intéléktièel kité pati lotbo dlo yo sé pou rézon ékonomik yap chaché méyèer opportinité...Sé konsa anpil Haitien té pati alé kom proféssèe an Afrik ..travay ak LONI ak UNESCO lo péyi sayo té pran indépandans yo...Salèe moun sayo tap fè kom coopérant yo patap janm ka fèel kom anployé en Haiti... Banm zorey mwen tandé ak litanie anti-Divaliéris nouwan...
Mwen pat sou do Bèf..Men kom mwen viv tout épok sayo Fok mwen fout ka di rayi Chen di danl Blanc...


S+S


Back to Top View Sans-Souci's Profile Search for other posts by Sans-Souci
 
Dezagreman
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 April 25
Location: Haiti
Posts: 3752
Posted: 2006 Oct 04 at 6:30pm Quote Dezagreman

MET BAKOULOU

PA FE'M SA MET BAKOU,


Bakoulou pa fe w anyen la Bob !


AK YON PAPA DOC O POUVWA SÉ TÉ DIKTATU,


Saoudi a sesa .Papa dok te yon diktater eli kite anpil krim fett pou asire pouvwa li .Li tap fe yon revolisyon tou epagin revolisyon ki pa manje moun .


KOMBIEN MOUN RÉVOLUTYON DUVALIÉRIS LAN TOUYÉ NAN JÉREMI NAN O CAP,


Mwin pa konn pou vill di kap kote kite gin gro divalyeriss ki te kriminel ak vole tou .Min Jeremi te rive lan yon stad sete ti franse selman ki tap viv la dann.


Pitit moun jeremi se an Franss sa te fe etid yo e tegin yon prejije anraje la . Potoprinss patka parett la . Mwin si ke w konyn ke dokterr Jacques Fourcan ( nous ferons des Himalaya de cadavres , kom direkte la kwa Rouj )te Robespierre le sa a .Se te yon milat afe pabon klass mwayenn ke li te ye .


Sete yon sosyete ki te pare pou li eksploze disparett ninpott le yon gouvenman nasyonaliss te pran pouvwa a .Min sa pa vle di ke sakifett la jan li fett la ke krim ki fett yo akseptab .


Min se pou nou mete yo lan kontek yo le wap analize sak te passe yo . Moun jeremi pat inosan jan lopozisyon vle fe nou konpran li a .Yo sevi avek li selman paske li sevi koz pou di ke divalye pabon an .Sepa afe lamoral ak peyi ki tap regle la a toujou .


MWEN NÉ NAN FIN PAPA DOK MIN GRANMOUN KON PALÉ'M DE SA DOK LA FE NAN PÉYI A.DOK LA PAT AKSEPTÉ MOUN TRO SAVÉ A KOTÉ LIPOU PA PRAN PLAS LI,


Se manti !Miniss divalye yo toutt sete inivesiterr ki te fome lakay ki te vwayaje ki te sipoze konyn saki bon .Min sete yon afe klik e divalye sevi avek divizyon ak anbisyon lakay yo pou divize pou reye asire pouvwa li .


 SÉ VRÉ TÉ GAIN SÉKURITÉ EN HAITI,SÉ VRÉ LA VI PAT CHER KON SA,


La vi te cher relativman le w sonje ke nou te anba anbago epi peyi a te komanse fe bak paske se kinbe pouvwa a ki te pi inpotan. Sekirite a te nesesse paske sete konsa ke gouvenman an te kontrole ale vini lan peyi a ak lan popilasyon an .


MWEN PA DI SAKAP PASÉ LA BON MIN PA FE APOLOGI POU PAPA DOK LA MINM.


Fe apoloji pou papa Dok ouswa gouvenman Divalye yo pa nesesse paske lavalass fe sa pou li deja. Le yon pep rive lan yon stad pou li mande retou yon rejim ke li tap plinyen de li sa di pliss de eta dirijan nou yo ke de eta pep la .


GAIN AMPIL DUVALIÉRIS KI ANRICHI TET YO O DETRIMAN PÉYI A


Bob se toutt neg ki passe lan gouvenman nou yo ki konsa depi lontan .Yo deyo yo pap manje yo rele anmwe pou divalye epi le yo vini yo fe pi mal .Pale de divalye se poze problem nou an mal .Nou pap janm jwen solisyon sise konsa .


NOU GAIN YON EXZAMP BYEN VIVAN KI SOTT ÉTEINN LA,SEMAINE PASSÉA NOU VLÉ PALÉ DE KANBRONNE KI TÉ GAIN LAJAN AMPIL AMPIL,


Kanbronn mouri afe pabon .Bob eske w te li sa Blek te ekri sou la mor kanbronn nan an reponss a Phillip la ?


FISTON DUVALIER PATI KITÉ POUVWA AK KOMBIEN MILION.


Bob


W GINDWA POZE KESYON SA A POU TOUT DIRIJAN NOU YO AK PATIZAN YO KI PIYE KESS LETA A .eSKE W JANM LI "PROCES DE LA CONSOLIDATION " AN POU WE KOTE MAGOUY TE SOTI AP MININ LAYITE KOW LI LAN PEYI A ?BAKOULOU MON CHER AN NOU GADÉ POU PI DEVAN,PA GADÉ AN ARRIER DI TOU.


WI NOU SIPOZE GADE PI DEVAN POU LE PASSE PA METE NOU LAN CHENN EPI NOU PAKA AVANSE .Fok nou mete ni passe ni prezan an perspektiv pou nou konyn saki rive e koman li fe rive apa de propagann ki soti adwatt ouswa agoche sou linflyanss zanmi intenasyonal nou yo .


MWEN PA GAIN RANKOEUR CONTRE OU POU SA MIN MET BAKOU ANTRE DUVALIER FE PÉYI A MAL AMPIL TOU.


Bob pa rezone apati de ekspeyanss w selman lan tande sa moun di .Sepa "divalye " ki fe peyi a mal anpil .Se depi 1804 .Divalye pat menm konyn si li ta sou moun .


Bob,


Mwin we ke w de bonn fwa .Min aysyen e manterr ke yo ye .Yo pa janm di Dokterr ki maladi yo soufri .Tout politisyen nou yo apa de rar eksepsyon depi peyi a fett se vole e yo pa pe touye moun pou sa .


Kounye a sepired .Yo kon li .Yo gin toutt kalite eskiz anba dyol yo pou yap vole sove pep la antan lap manje biswitt labou .Sepa kounye a bagay sa a la .Ni mwin ni w potko fett .


Menm Aristig w we la a kom yo gro salopri manterr kriminel sisepat nou menm ki te salopri vole san nin lan figi nou sapatap rive ak lot " revolisyon" 86 ki sott fett la a .


Se nou Bob .Se nou .Sepa Divalye .


Mwin menm mwin rinmin we yo mete foto divalye sayo pou mwin we ki bagay serye "letenel opozisyon patripoche apatrid " gin pou li di . Afe fanmi ki mouri a mwin pa bezwin preteks sa a poum analize yon moman istwa nou .


Mwin taka plinyin tou paske mwin gin fanmi ki mouri ni sou Divalye ni sou Aritid . Menm manman mwin manke passe . E malerz la pat politisyen min yo te di ke lap fe meeting kontt divalye !


Eskize'm wi Mett Bakoulou mwin pran koze pou mwin .

Back to Top View Dezagreman's Profile Search for other posts by Dezagreman
 
haitienhonet1
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Haiti
Posts: 18090
Posted: 2006 Oct 04 at 6:31pm Quote haitienhonet1

S+S


Honet pa wer kote kriminel selman, men li chacke konnen sa yon dirijan kite kom progres..


  Mwen pran lepzamp Kristof kanson fer..men sou rejim liyan zone pal- la te florissan...jiska presans se ak gro fierte nap pale de konstriksyon sitadel la...haiti te produi ampil manje, kristof te meme fait prop kanon pou defan Haiti...


S+S


  honet pa di-w pa di viv pou rejim ke ou santi ki fe-w byen de maniere personel ou lot...men honet la ki se vwa 8 milyon rest yo ki san vwa paka di VIV pou oken'n tiranozor ki echwe..


    An'n di: Ki teknik agrikol Les Duvalier mete en Haiti apres 29 an...eske Duvalier te introdwi machin nan lagrikilti...ki system irigasyon ak kanalizasyon ke yo kite?


    Ki politik Urbanizasyon otre ke kreye bidonvil tankou Site Simone...?


    ki structure scolaire?


   Ki infrakstructure?


   Ki structure?


  Ki superstructure?


  Ki lavni ak sosiete Duvalier yo te prepare pou Haiti kite solid..si nou pran l'epzanp de gestion de l'apres Duvalier?


  Duvalier konnen tres byen li pat kanpe sou ayen a long term..se pousa Duvalier di apres Duvalier c'est le neant....


   Duvalier autre ke bay JCD pouvwa, pou gaspiye ak dertournen milyon, Duvalier pa preparer l'apres duvalier...ou du mwen JCD pa fe-l...se pousa l'apres Duvalier se yon gro desatres..ki pi gro pase presans les Duvalier sous pouvwa...


  Pourtant, Toussaint Louverture di...li kite racine....et racine sayo ap pouse liberte...


  S+S


   Honet la voyaje nan gro peyi epi nou konnen moun bord isit la..pa inkiete-w , je honet la  klere kouwer lanine....li pap pran laline pou fromaj non plis...honet la konnen sak bon ak sa pa bon ak sa pa bon...nou prepare bord isit la  ..nou konnen kriter pou nou jije sa ki bon kidonk....nan eta Haiti la...  Honet la paka di VIV pou echwe...


   sa-w wer....

Back to Top View haitienhonet1's Profile Search for other posts by haitienhonet1
 
Sans-Souci
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Canada
Posts: 3478
Posted: 2006 Oct 04 at 7:09pm Quote Sans-SouciHH map répon tout késtiow yo wi..

  honet pa di-w pa di viv pou rejim ke ou santi ki
fe-w byen...men honet la ki se vwa 8milyon rest yo ki san vwa paka di
VIV pou oken'n tiranozor ki echwe..


-an komanssan pa yon ti réktifikation , wou di réjim ki té fèm bien...siw pat konsa...la plipa de fanmi mwen té pran exil..sak pat fè prizon pran anbassad...alos..sé lé kontrèer...men MWEN FÈE LA PART DES CHOZ....ANT YON MAL KITÉ NÉCESSAIR TANKOU LI NECESSAIR JODIA ...ANKORRR...POU MOUN KA VIV NOMALMAN NAN YON PÉYI...PA GEN OMELETTE SAN KRAZÉ MOVÉ ZÉ KAP POURI LOT YO...

    An'n di: Ki teknik agrikol Les Duvalier mete en Haiti apres 29 an?

1)ODVA, IDAI, CBI, BÈF ZÉBUetc...menm orchidée flèer ki té van trèe chèer Haiti té kon ap exporté nan kad CBI, san palé dé mango..apwèe sa afèe de diri PÈPÈ..PAT GEN SA OU TÉ PRATIKMAN AUTOSUFFISANT SOU BAZ ALIMENTÈER....

    Ki politik Urbanizasyon otre ke kreye bidonvil tankou Site Simone...?

2)- PASÉ LÉOGANE, PASSÉ, DIVALIÉVILLE' , DELMAS' AÉROPORT MENM PÉTION VILLE DEVAN LYCÉE YA WAP WÈ SÉ SOU TIRÈES MONIMENT PAPA DIVALIÉ MINI_IRBANIZATION YON TI-PÉYI-POV NAP PRAN ROULIB TOUJOU....

    ki structure scolaire?

3)-TOUT TI KANABWA KAP TÉLÉLÉ YO WOU MEN M Y KOMPRIS NOU TOUT PASSÉ LAN MOUL LA...SÉ SAN KONTÉ MILLIÉ DE SAK TÉ JWEN BOUS.YAL  ÉTIDIÉ LOT BO DLO POU FORMÉ TI RÈES KADRES KÉ NOU GENYEN JODIA.(EX... ALEXIS).KI PA SIFIZAN.TANKOU PRÉVAL..SÉ YO KI PI ACHARNÉ KANABAWA ANTI-DIVALIÉRIS.

   Ki infrakstructure?

4) (voire 1 et 2)....+ Route Nationale 1 et 2 , route de l'amitié, Yon Péligre Fonktionèel toujou..Kouran lan kapital l preske 24-24. Lo yo pran kouran nou rélé anmwé..nou pap péyé EDH..rélé lan téléphone pou jouré...TNH..SATELLITE...etc...

   Ki structure?

voire 1, 2, 3, 4

  Ki superstructure?

voire 1, 2, 3, 4

  Ki lavni yo te prepare pou Haiti kite solid..?

Nan anné débit 70-80, Haiti manke fè yon Take-off ÉKONOMIK ...avèek yon TAUX DE KROISSANCE PAMI LES 5 PLUS ÉLEVÉ AU MONDE (SIW PA KWÈEM MAP CHACHÉ ATIK FOREIGN POLICY KI TÉ PIBLYÉ CHIF SA). Sé yon mové kontext international, recession, mové vizion ak volo ki fè nou chiré...Yo té menm palé a yon épok de possibilité yon mirak TAIWANAIS....ALOS MEN AVNI KI TÉ KA POSSIB....SI..SI..SI

  
Honet la voyaje nan gro peyi epi nou konnen moun bord isit la..pa
inkiete-w , je honet la  klere kouwer lanine....li pap pran laline pou
fromaj non plis...honet la konnen sak bon ak sa pa bon ak sa pa
bon...nou prepare bord isit la  kidonk....nan eta Haiti la...  Honet la
paka di VIV pou echwe...

- Honèet la vwayagé nan twop gwo péyi, sé poul manyèe voyagé nan péyi tiers monde yo tou poul wèe la mizè sé pa pou pèep haitien li fèet sèelman...apa gwo péyi kap souzé mwèel zo lot yo dépi soyi nan impérialisme Romain, passé lan colonialisme, pou rivé nan ère indistrièel ak Capitalis....a part de rares EXCEPTION TANKOU CUBA....La plipa nan ti péyi yo la mizèer la pa dous...gadé men lakay wou USA sé pa dé la Mizèe ti nèeg ap passé nan La Louisianne aprèes Cyclone fin passé...chez Ulysse aux pieds d'argile....

HH nou pa yon ka INIK au Monde.....

S+SBack to Top View Sans-Souci's Profile Search for other posts by Sans-Souci
 
rache
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: South Africa
Posts: 888
Posted: 2006 Oct 04 at 7:21pm Quote rache

Dezagreman wrote:
MET BAKOULOU


Sa-a se répons aganman. Ti KOULOUTTT.
Back to Top View rache's Profile Search for other posts by rache
 
Dezagreman
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2006 April 25
Location: Haiti
Posts: 3752
Posted: 2006 Oct 04 at 7:21pm Quote Dezagreman

HH,


Ban'm mo onett la . An nou admett kom ipotez ke DIivalye yo pat fe anyen ditou paske standa paou yo ro pou peyi paoua paske w vwaje w gin limyer


Mwin menm map pale an moun ki leve potoprinss e sa mwin te konstate :


Kijan w ka esplike ke sou Divalye Teleco ak Televizyon nasyonal se yo ki te teknolojikman pi avanse lan Karayib la ?


Kijan w fe te pran "djet " le w tap antre isitt pou vinnn cheche limye e sepa kanterr w te pran si patgin strikti menm ? W kon kile ekijan yo te bati aerop sa a ki pa menm gin twalett kap fonksyone la dann kounye a ?


Kijan bisantnerr te fe asfalte epi po nou yo te amenaje pou resevwa plizye bato a la fwa bagay ke mwin pat kon we anvan sa ? 


Kouman te fe gin seviss vwari toujou le mwin te kite peyi a ? Mwin te kon we bourett ak kamyon fatra ki te kon passe lan katye potoprinss yo ap ranmasse fatra .


Kouman routt Gran' ri te fe fett routt di sid te komanse fett epi yon bon tronson te asfalte jiss devan leogann ?


Kouman routt di Nor mwin te konyn an te fe asfalte apre routt prezidan Magloire te fe a te finn kraze anba pwa kamyon gro tonaj ak dlo kap dessan yo ?


Kijan lavalass fe jwin yon pakett moun ki tap desan bakolrea si pat gin lekol lan peyi a ki tap fonksyone tanbyen ke mal  e sanble sepat lekol bolett ke yo te ye paske yo te bay dokterr injenye avoka


ak kandida pou lekol ....militerr ?


Kouman nou fe voye toutt professe sayo an Afrik al bay Mobutu yon kout min ?Lan ki trou yo soti ? Kote yo te kache ?


Eske toutt gro professe nou gin kanada yo se an afrik ke yo te edike yo ?


Eske toutt dokte mwin we ki te pran matching yo paboisitt la ozetazini a se pat lekol yo te ale lan peyi a menmsi kondisyon yo pat finn bon nett ?


Eske se lwa nou yo ak magi ki te rann bagay sayo posib?


Le n'ap pale de Aity fok nou konyn de kisa nap pale eki mwayen ke nou ginyen . Eske w vle di ke patgin strikti ak seviss sayo lan toutt peyi a ?


Ban'm mo onett la HH !

Back to Top View Dezagreman's Profile Search for other posts by Dezagreman
 
fitopopo2
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 Aug 10
Location: United States
Posts: 411
Posted: 2006 Oct 04 at 7:30pm Quote fitopopo2

Rache Duvalier François sé youn nan haitien Honet ke peyi a pwodui on examp li paret li di tout moun ke li sé diktatè, li pa pwan poz fo demokrat tankou zot  Peyi a bezwen on Duvalier O KARE pou delivré li anba chimè, Kidnapè lavalas.

__________________
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
Back to Top View fitopopo2's Profile Search for other posts by fitopopo2
 
haitienhonet1
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Haiti
Posts: 18090
Posted: 2006 Oct 04 at 7:37pm Quote haitienhonet1

S+S


   Wa fait Honet la ak rest pep ki konpran kesyon honet la  ri...


Honet la di:


   An'n di: Ki teknik agrikol Les Duvalier mete en Haiti apres 29 an...eske Duvalier te introdwi machin nan lagrikilti...ki system irigasyon ak kanalizasyon ke yo kite?Mwen sa-w di: ODVA....


ODVA sa eske se yon machin'n oubyen yon teknik agrikol...?


Map kontinie li-w map modifie post sa de tan an tan...


S+S


pa fem-m sa zanmi....mwen pa nan repon'n ankor..apre je-m fi li repons sa...


An'n li


Ki politik Urbanizasyon otre ke kreye bidonvil tankou Site Simone...?


San sousi repon'n


2)- PASÉ LÉOGANE, PASSÉ, DIVALIÉVILLE' , DELMAS' AÉROPORT MENM PÉTION VILLE DEVAN LYCÉE YA WAP WÈ SÉ SOU TIRÈES MONIMENT


tande ak wer se deux...eske sa-m liya se sa...Oh mon Dieu....Honet la ak rest pep la perdi S+S le chercheur....aveugle de fanatisme


Honet pa ri ampil wi S+S....


Eske ou konpran Concept sayo rele politique Urbanisation?


Male mwen pa ka li ankor...nap pale yon lot ler...


 

Back to Top View haitienhonet1's Profile Search for other posts by haitienhonet1
 
Sans-Souci
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Canada
Posts: 3478
Posted: 2006 Oct 04 at 7:38pm Quote Sans-Souci

Mèet Déza,

-nou bilié afè touris kitap débayé pa kon ak pakèet yo kitap dépansé an billèe vèet a 5 G pou yon dolla..si tèelman billet vèet la té an sikilation pat gen afè de AJAN DÉ CHANJ.....Malgré té gen mank infrastrikti pou yo sikilé patou lan péyi a...

Lèe sa Pat Gen ni CUBA NI RD nan Kat Touristik la sé HAITI ki té kanpé KING avèek ' VIVE LA DIFFERENCE'....?

Nou bilyé Lot Toujou..Tankou Mine Bauxite kité an explwatation
Nou bilyé anpil lot toujo...

Épi la JOIE DE VIVRE..KÈE KAL....KI PA GEN PRIX..DÉPIW PA AN AFÈE...

S+S


Back to Top View Sans-Souci's Profile Search for other posts by Sans-Souci
 
rache
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: South Africa
Posts: 888
Posted: 2006 Oct 04 at 7:47pm Quote rache

1). la révolisyon manjra sè pwop fis. tout moun a yon moman ou yon lot te viktim ganyen ki te fè chwa e ki konn jwé nan jwet la e se ladan'l yo bien.

2)ODVA, IDAI, CBI, BÈF ZÉBU. Ki ODVA? Depi kilè pelig te anvisajé pou arosé valé-a? koté angin ODVA yo pasé? Kies ki vann tout se pat Zacharie Delva? IDAI, koté Ikai te yé? Si mémwa-a m bon banm yon impotation zébi pou ameliorasyon ki fet sou divalié? Pa vinn rakonte'm ni kassis ni dr mellon deschapel!!!
Back to Top View rache's Profile Search for other posts by rache
 
Sans-Souci
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 2005 May 25
Location: Canada
Posts: 3478
Posted: 2006 Oct 04 at 7:49pm Quote Sans-SouciODVA sa eske se yon machin'n oubyen yon teknik agrikol...?

ODVA Sé yon ékip téknologi dépi lan drainage irrigation rivé lan pwodiktion semences ak moulin a grains a MOTÈER....ROTOKILTÈER...ETC...SA POUM DIW LA ANKORR..BOSS PAPA..SÉ YON LIV AGRONOMI POUM MAL CHARCHÉ DAMIEN LA POU WOU FRÈEMMM....

MEN BÈERR AK FROMAJ OUtÉKON FÈRR WI NAN LAITERIE DI SID MON KONPÈERR...si sa pa téknoloji ankorr..kisal yé la menm...


Map kontinie li-w map modifie post sa de tan an tan...

HH mwen pa expèe lan kestion an men map diw, la nan Damien té gen yon ékip Zébu ki ralé fèe fonktionné anpil machine agricole, té gen bo aréoport la yon ékip blanc Hollandais kité introdui yon ékip Gwo michan Traktèer, mwen kwè li té rélé 'Double Harvest' menm exportation plantes ornemaentales ak gwo téknology fleurs ké yo rélé Orchidé mwen diw yo té kon exporté par avion nan konténèerrr réfrigéré NAN PWOGWAM Caribean Bassin Initiative (CBI)sa poum diw la ankorr.. mon ami ..têt wou dir ou kwa......


Sé sir sé yon débit litéyé li pantko gayé nan tout péyi a...Main a linpossib nou TOUTOUNI...sak fèet dépi tan sa?


Map tan répons Honèet la?


S+S


Back to Top View Sans-Souci's Profile Search for other posts by Sans-Souci
 

Page of 4 Next >>
  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump

Website: www.moun.com • Email: moun@moun.com
© 2005 Moun, All Rights Reserved.
Designed by Manster Web Services. Contact Webmaster.